“We zorgen het beste voor de toekomst door nú voor het heden te zorgen”
Jon Kabat- Zinn

 

Mindfulness Training en Coaching

Ik ben sinds 1996 bezig met Vipassana en sinds en sinds 15 jaar geef ik Mindfulnesstrainingen en coaching.
Momenteel geef ik alleen individuele coaching of on-line meditatie. (ivm de Corona)
1x per 2 weken Mindfulness on-line- donderdagavond van 19.30- 19.45 uur, in de on-even weken, via Skype
Voor meer informatie kun je me altijd bellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindfulness betekent : opmerkzaam en aandachtig zijn in het hier en nu. Met vriendelijkheid naar jezelf en zonder (voor)oordeel. In het dagelijkse leven zijn we vaak onbewust met allerlei dingen bezig. Met dingen uit het verleden of juist dingen die in de toekomst liggen. Zo leven we meestal op de automatische piloot, en zijn we  weinig in het hier en nu. Dit kan uiteindelijk een last op je schouders worden en leiden tot stress, zowel fysiek als mentaal.

De oorsprong van Mindfulness ligt in de Vipassana meditatie (Inzicht-meditatie) en is afkomstig uit Zuidoost- Azie. Vipassana meditatie is een proces van zelfobservatie met als doel de geest te zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, hebzucht en angst. Als de invloed hiervan kleiner wordt, is er meer ruimte om positieve eigenschappen zoals liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid te ontwikkelen.
Geleidelijk aan is er in de laatste decennia in het westen steeds meer bekendheid met het begrip Mindfulness ontstaan. Uit wetenschappelijk onderzoek, door o.a. Jon Kabat-Zinn, is gebleken dat Mindfulness een ontspannende en helende werking op lichaam en geest heeft.

Als je Mindfulness beoefent leer je om meer afstand tot gedachten en gevoelens te nemen i.p.v. er midden in te gaan zitten, je er aan vast te klampen of om je ertegen te verzetten. Op een niet-oordelende manier neem je waar wat er speelt in lichaam en geest i.p.v. verstrikt te raken in allerlei gedachten en gemoedstoestanden. Zo ontstaat er juist meer ontspanning en innerlijke rust. Ook ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn en merk je sneller signalen van vermoeidheid of stress op, zodat je hier in het dagelijkse leven adequater op kunt reageren! Door de beoefening ontwikkel je meer compassie en een andere houding naar jezelf. Zo krijg je een andere kijk op jezelf en leer je anders om te gaan met ‘lastige’ zaken in het leven!

Oorsprong

Mindfulness- meditatie, ook wel Vipassana genoemd, vindt haar oorsprong in het Boeddhisme zoals dat heden ten dage in Zuidoost-Azië beoefend wordt. Het is een meditatievorm, waarbij het ontwikkelen van opmerkzaamheid of Mindfulness centraal staat en waarbij je kunt leren om op een directe en ongekleurde manier ervaringen in jezelf te observeren. Hierdoor kan een helder en bevrijdend inzicht ontstaan in hoe je als mens in elkaar zit en hoe je op een vaardige(r) manier om kunt gaan met de wisselvalligheden in het leven.

Door middel van het beoefenen van inzichtmeditatie kun je je bewust worden van in het dagelijkse leven vaak onbewuste - of slechts oppervlakkig bewuste - mentale, fysieke, emotionele en zintuiglijke verschijnselen in jezelf. Het is een proces van thuiskomen bij wat zich in het nu in of aan je voordoet. Een bewustwordingsproces met als doel het realiseren van helderheid, zuiverheid van geest en bevrijdend inzicht."

uit:  Bevrijdend Inzicht, Frits Koster
www.fritskoster.nl

 

 

"Mindfulness vindt plaats wanneer sprake is van drie componenten, die met elkaar verbonden worden en samen een buitengewoon helende kracht vormen. Allereerst is er bewustheid of tegenwoordigheid van geest, een helder gewaarzijn wat zich in het nu in of aan ons voordoet. Een ander belangrijk aspect bij Mindfulness is acceptatie. Mindfulness wijst niets af. Het (ver)oordeelt niet, alles wat op het moment plaatsvindt mag er zijn. In die zin brengt aandachttraining een bepaalde mildheid of vriendelijkheid met zich mee.

Ten slotte is er een belangrijk ingrediënt dat benoemd kan worden als 'het niet met het object identificerend gewaar zijn'. Dit verwijst naar een wonderlijk verstrikkende neiging die we als mens allemaal kennen. Van geboorte af aan neigen we er namelijk toe ons te vereenzelvigen met wat we meemaken. Zo vereenzelvigen we ons met ons lichaam, met onze ouders, bezittingen, enzovoort.....Volgens de boeddhistische psychologie vinden deze identificatiepatronen ook op innerlijk niveau plaats. Zo gaan we ons identificeren met gemoedstoestanden ('mijn woede', 'mijn depressie') en gedachten en worden hier soms volledig door betoverd of zelfs geobsedeerd. Mindfulness beschouwt al deze menselijke ervaringen en verschijnselen juist objectief en observeert op een niet vereenzelvigende manier wat zich in het nu voordoet..."

uit Interview in de PsychoPraxis-  met Frits Koster
www.fritskoster.nl

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb